Blå Bloms Historia

Hotell Blå Blom bjuder på en spännande historia där rötterna går tillbaka ända till mitten på 1800-talet, då porslinsfabriken startade och en av byggnaderna som vårt hotell ligger i byggdes.

1825  Gustavsbergs Porslinsfabrik startar sin porslinsproduktion.

1852  byggdes Gamla Verkstaden, idag den äldsta byggnaden som finns kvar av fabriksbyggnaderna. I verkstaden skedde en av de viktigaste processerna vid porslinstillverkningen nämligen att forma massan till produkter, genom drejning eller handmodellformning.

1859
  byggdes Gamla Slamhuset, där massberedningen skedde med bland annat hjälp av en stor ångmaskin inrymdes. I denna byggnad har det Gustavsbergs Porslinsfabrik startar sin porslinsproduktion.

1870  lanserades porslinsserien Blå Blom i benporslin av Gustavsberg.

1940  flyttade tillverkning av kyldiskar in i Gamla Verkstaden och massformningsprocessen flyttades till andra lokaler.1950  flyttade de sista slamhusarbetarna ut från Gamla Slamhuset och har under slutet av 1900-talet används bland annat som brandstation, polisstation och kontorsbyggnad1967–2002  Gamla Verkstaden har under denna period många olika hyresgäster, bland annat Porslinsmuseet, företagshälsovård, kontor och studentboende.

År 2002 öppnade familjen Röhdin upp portarna för Hotell Blå Blom i byggnaden Gamla Verkstaden.

År 2008 förvärvade familjeföretaget Flink & Partners Hotell Blå Blom, som idag driver hotellet med restaurang och konferensfaciliteter. Även grannfastigheten, Slamhuset, (”Polishuset”) förvärvades. I huset finns vid denna tidpunkt 3hyresgäster, Polismydighet, ER Fastighetsmäklare och restaurang il Porto.

2012 Företaget Flink & Partners förvärvar även hotell- och konferensanläggningen Skeviks Gård, ca 3 km från Gustavsberg. Förvärvet skapar nya möjligheter för Hotell Blå Blom till ett närmare samarbete med fler hotell och konferensrum som gör att fler människor kan besöka Gustavberg.

2013 Under året skapas Hotell Blå Bloms nya hörnstenar som skall ta hotellet in i framtiden:
• Kultur & Historia
• Bruksmiljön kring Gustavsberg
• Mötet mellan människor
• Bemötande till våra gäster & partner
• Här- och Närproducerad god mat
är de värdeord och hörnstenar som skall genomsyra verksamheten och gästernas upplevelse.

År 2016-2017 börjar omvandlingen av Gamla Slamhuset där hotellet byggs ut med nya moderna konferensrum samt sex nya hotellrum. Nya hyresgäster flyttar även in i form av Mäklarkontor och Delibutik. Restaurang il Porto har bytt ägare och drivs numera som en krog under namnet Hamnkrogen.

Hotell Blå Blom in i framtiden

Under åren 2018-2020 kommer hotellet ytterligare byggas ut 10 hotellrum och en ny entré och reception samt även med en ny bar och loungdel. Hotellet kommer då erbjuda 42 hotellrum med totalt 70 bäddar.
Våra hörnstenar kommer fortsatt vara viktiga kuggar i vår framtid och samarbetet med Skeviks Gård fortsätter.
Hotell Blå Blom i Gustavsberg är idag en plats för människor och grupper som är här för rekreation och arbete och kommer så vara även i framtiden.