Miljö & Hållbarhet

Att värna om miljön är naturligt för oss som verkar bland kobbar och skär och med skärgården som närmsta granne. Vår bransch är en resurskrävande bransch och det ligger på oss att se till att bedriva verksamheten med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

Vi arbetar hela tiden aktivt med miljön, både i de dagliga små frågorna och de stora och mer långsiktiga besluten. De åtgärder som genom åren tagits har resulterat i en utarbetad och väl förankrad policy och ett målinriktat miljöprogram.

Tillsammans så har vi jobbat fram en handlingsplan och åtgärdsplan som vi eftersträvar i det dagliga.

VD har det yttersta ansvaret för att hotellets miljöpolicy upprätthålls och skall stödja alla initiativ för att uppsatta miljömål behålls och nås. Miljöpolicyn skall fungera som ett kontrakt mellan VD och personalen och skall revideras en gång varje år.

Vår miljöpolicy

Vi jobbar också aktivt med att:

 • Ta upp miljöfrågor vid årliga genomgångar med personalen
 • Personalen genomgår en miljöutbildning regelbundet
 • I första hand använder vi oss av partners och leverantörer som kan visa upp en egen miljöpolicy och/eller en godkänd miljömärkning.
 • Upplyser gäster på plats om vårt arbete och vad de kan göra

På vår systeranläggning Skeviks Gård som ligger 3 km från Hotell Blå Blom bedriver vi eget lantbruk med både en stor ekologisk grönsaksodling och egna djur av raser som är Svenska lantraser. Här finner man våra Lindrödessvin, Rödkullekor, Klövsjöryor samt Hedemorahöns.

Detta lantbruk ger oss härproducerade grönsaker och kött som dels värnar om minskade transporter, men framförallt gynnar detta den biologiska mångfalden i området samt ger ett nyttigt kött från djur som går fritt året om samt grönsaker som är härodlade. Som en bonus så ger det också otroligt smakrik och näringsrik mat för alla matälskare.

Även vårt vatten är mestadels härproducerat då vi använder egna vattenmaskiner och försöker minska på köpt flaskvatten och erbjuder i första hand, där det är möjligt, eget filtrerat gott vatten. Naturligtvis kan vi även kolsyra det för den som uppskattar det bättre.

Läs mer om Skeviks djur & sorter här

På Värmdö och i hela Stockholms Skärgård finner man många mathantverkare och odlare som jobbar småskaligt. Bara på Värmdö, inom vår egen kommungräns, finner vi bland annat öl, ostar, kött, sparris, sylter, senap, rapsolja, juicer och must, brännvin. Går man lite längre ut kring Mälardalen så finner man ytterligare gårdar och mathantverkare vi samarbetar med.

Vi köper lokalt för att dels minska miljöpåverkan, men också för att gynna småskalighet och inte minst för kvaliteten på råvaror och produkter.

Där vi inte finner råvaror och matprodukter lokalt, så jobbar vi så långt det är möjligt med ekologiska råvaror, men också utefter säsong. Bland annat är vår vinlista 100% ekologiskt sedan 2014.

Förutom vinet så finner du många andra produkter på vår frukost i våra menyer som är kravmärkta/ekologiska.

Vi försöker minska på köpt flaskvatten och erbjuder i första hand, där det är möjligt, eget filtrerat gott vatten från kranen.
Naturligtvis kan vi även kolsyra det för den som uppskattar det bättre.

Vi ser också till att inte slösa på vattnet och succesivt ser vi till att byta ut snålspolande blandare och toaletter.

Detta gör vi för att minska vår energianvändning:

 • Succesivt byter till energisparlampor.
 • Succesivt ser till att utvändig belysning blir behovsstyrd
 • Succesivt ser till att invändig belysning blir närvarostyrd
 • Vår bastu är timerstyrd

Detta gör vi för att minska förbrukning av kemikalier:

 • Bromerade och klorerade flamskyddsmedel används inte
 • Fosfatfria tvättmedel används
 • Ger gäster möjlighet att behålla handdukar och lakan. ”Lapp i badrum”
 • Tillämpar torra städmetoder där så är möjligt
 • Bara använda miljömärkta rengöringsprodukter där det är möjligt
 • Utbildning på diskutrustning ges till all personal
 • Minst en gång per år genomförs service på diskmaskinerna

Detta gör vi för att på bästa sätt ta hand om vårt avfall och minska det:

 • Vi komposterar biologiskt avfall eller skickar det vidare till en central kompostering
 • Vi sorterar allt övrigt avfall enligt kommunens hantering
 • Vi minimerar mängden engångsförpackningar
 • Undviker flaskvatten i möjligaste mån, då vi använder vårt eget goda vatten som filtreras och kolsyras.

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete handlar också om att varje människa skall leva sunt och hälsosamt.

Med detta menar vi bland annat att:

 • Ha en aktiv och sund livsstil, där träning och motion är en viktig del i vardagen
 • Äta sund och nyttig mat som gärna är ”lagad hemma” på rena och lokala råvaror och/eller ekologiska råvaror.
 • Vara klok, eftertänksam och återhållsam med livets goda laster såsom choklad, godis, alkohol, bakverk osv – men även unna sig att njuta av dem.
 • Att skratta, ha kul, njuta och göra sådant man mår bra av
 • Att hjälpa sina medmänniskor

På Hotell Blå Blom uppmanar vi både våra gäster och vår personal till ovan genom att bland annat ge möjlighet till träning, frisk luft, närproducerad mat.